Usługi leśne

wykwalifikowani pracownicy, posiadający niezbędne szkolenia i doświadczeni, fachowo wykonują kompleksowe prace z zakresu zagospodarowania lasu i pozyskania drewna.

Zakres naszych usług obejmuje:
  • pozyskiwanie i zrywke drewna
  • zagospodarowanie lasu
  • pielęgnację lasu
  • fachowe doradztwo, wyznaczanie cięć pielęgnacyjnych
  • karczowanie pni

Nasza oferta skierowana jest na wsparcie środowiska naturalnego poprzez poprawę warunków bytowych dla zwierząt, ptaków i owadów, przy jednoczesnym uproduktywnieniu nieużytków i terenów zdewastowanych.

Zakres naszych usług obejmuje:
  • pomoc w zaplanowaniu gatunków drzew i krzewów do zalesień i remiz śródpolnych
  • wykonywanie zalesień i zakładanie remiz śródpolnych oraz ich pielęgnacja
  • fachowe doradztwo
  • pomoc w załatwianiu formalności związanych z dopłatami unijnymi na zalesienia gruntów rolnych i zakładanie remiz śródpolnych

Zaufali nam

partnerzy konar swiecie partnerzy konar swiecie partnerzy konar swiecie partnerzy konar swiecie partnerzy konar swiecie partnerzy konar swiecie partnerzy konar swiecie partnerzy konar swiecie partnerzy konar swiecie

86-100 Świecie, ul. Bydgoska 1
województwo kujawsko-pomorskie, Polska
NIP: 559-16-93-545

tel.: 52 332 10 91    tel. do sklepu: 606 886 079
fax: 52 332 40 97
e-mail: biuro@konar-swiecie.com.pl
www.konar-swiecie.com.pl